10 Dec

Objavili smo natječaj za stručno osposobljavanje za socijalnog radnika/cu. Natječaj je objavljen na stranicama HZZ gdje se mogu vidjeti informacije relevantne za prijavu, a potrebne informacije možete dobiti i u Domu.