17 Dec

I druga humanitarna fritulijada, održana 17.12.2016.godine, je uspješno završena!

Još jednom se vidimo u ovoj godini.

2211-877af368a8a2dd49e39acd436c204c12e1