23 Mar

Udruga socijalnih radnika Zadar organizira okrugli stol „Uloga socijalne skrbi u palijativnoj skrbi“  koji će se održati u Domu za starije i nemoćne osobe Zadar, 24. ožujka u 11:00 sati. Okruglim stolom obilježiti ćemo Svjetski dan socijalnog rada u Zadarskoj županiji te razmijeniti iskustva dobre prakse u  sustavu palijativne skrbi.