03 Jul

Tečaj CEPAMETa “Osnove palijativne medicine” koji je u organizaciji Zadarske Županije održan u Zadru  26.05-28.05.2017. i 09.-11.06.2017. pohađale su naše dvije djelatnice.