Aktivnosti

 AKTIVNOSTI U DOMU

Aktivnosti koje se provode u našem Domu obuhvaćaju:

Radne aktivnosti provode se kroz redovite dogovore te rad u radionicama, potom i  izradu određenih predmeta, organiziranje izložbi, uključivanje novih korisnika u rad, razrade ideja, nabavku potrebnog materijala i koordiniranje rada od strane radnog terapeuta i socijalnog radnika.

Kulturno zabavne aktivnosti vezane su za mjesečni plan i program kulturno zabavnih aktivnosti te iziskuju sudjelovanje socijalnih radnika, radnih terapeuta i po potrebi drugog osoblja pri organizaciji aktivnosti unutar i van Doma. Obuhvaćaju aktivnosti poput gostovanja unutar ustanove (učenika škola, vrtića, KUDa, glazbenika), potom i naša sudjelovanja na raznim događanjima u zajednici, izlete i dr.

Rekreativne aktivnosti koje provodi fizioterapeut ,a uključuje jutarnje grupne vježbe, vježbe sa medicinskim loptama, medicinsku gimnastika, šetnje korisnika u koje je uključen i radni terapeut te druge aktvnosti.

Aktivnosti vezane uz vjerski život obuhvaća održavanje Svete mise svaki petak, ispovjedi, Svetu pričest, obilaske i blagoslov korisnika . 

 

PSIHOSOCIJALNI RAD

Korisnicima se pruža psihosocijalna podrška kroz individualni i grupni rad.

INDIVIDUALNI RAD S KORISNICIMA provodi se  s ciljem prilagodbe korisnika na život u ustanovi, razvijanje dobrih odnosa među korisnicima, pomoći pri rješavanju problema i ostvarivanju prava te motiviranja za uključivanje u radne i kulturno zabavne aktivnosti.

GRUPNI RAD S KORISNICIMA odvija s ciljem razvijanja dobrih međuljudskih i dobrosusjedskih odnosa te osjećaja pripadnosti, s ciljem obogaćivanje društvenog života korisnika te podizanja kvalitete života u ustanovi. Grupni rad odvija se kroz redovita katna druženja te kroz razne  formalne i neformalne grupe.