Zahtjev za smještaj

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA 

  1. Zahtjev za smještaj
  2. Mišljenje liječnika/potvrda 
  3. Preslika rodnog lista
  4. Preslika osobne iskaznice
  5. Preslika domovnice
  6. Preslika zdravstvene i dopunske zdravstvene iskaznice
  7. Preslika odreska od mirovine
  8. Vjenčani list (za supružnike)

Popis potrebne dokumentacije, kao i formular zahtjeva za smještaj i formular potvrde liječnika, možete preuzeti ovdje.

download-iconZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ

Ostvarivanje prava na smještaj započinje predajom navedene dokumentacije u sjedište Doma, osobno ili poštom.