Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom za starije i nemoćne osobe Zadar uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 ).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu za starije i nemoćne osobe Zadar, Obala kneza Trpimira 21.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  •   pisanim putem na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Zadar, Obala kneza Trpimira 21, 23 000 Zadar
  • elektroničkom poštom na adresu

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenik za informiranje svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati u prostorijama Doma. Zahtjev se može podnijeti putem telefona na broj 023/337-925 ili faksom na 023/331-005.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Dokumenti u prilogu:

Zahtjev za pristup informacijama – Obrazac 1

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija –  Obrazac 2

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – Obrazac 3

Godisnje izvjesce 2018.

Katalog informacija

Godišnje izvješće pristup informacijama 2015.

Godišnje izvješće pravo na pristup informacijama za 2016.

Godisnje izvješće pravo na pristup informacijama za 2017.