Usluge

STALNI SMJEŠTAJ

Dom osigurava stalni smještaj u sklopu kojeg pruža usluge: stanovanja, prehrane, osobne higijene i higijene prostora, brige o zdravlju i njege, usluge socijalnog rada i radne aktivnosti te organizacije slobodnog vremena.

Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju potreba te opsegu potrebne podrške i pomoći druge osobe korisnici se smještavaju na stambeni dio ili na odjel pojačane njege.

STAMBENI SMJEŠTAJ

Smještajem na stambeni dio korisniku se osiguravaju sljedeće usluge:

 • prehrana koja se sastoji od tri obroka dnevno (doručak, ručak i večera), prema utvrđenim normativima za prehranu starijih osoba
 • briga o zdravlju,
 • pomoć pri održavanje osobne higijene,
 • usluge socijalnog rada,
 • pranje i glačanje rublja,
 • održavanje higijene prostora,
 • radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena,
 • i druge usluge

ODJEL POJAČANE NJEGE

Smještajem na Odjel pojačane njege korisniku koji je u većoj potrebi pomoći druge osobe , uz već navedene osnovne usluge, pruža se i :

 • pomoć pri odijevanju i svlačenju
 • pomoć pri hranjenju
 • obavljanje osobne higijene
 • održavanje higijene kreveta i pomoć pri održavanju čistoće okoline
 • fizikalna terapija
 • mjerenje tlaka, GUKa, davanje inzulina i podjela lijekova

 

Ostvarivanje prava na smještaj započinje predajom zahtjeva za smještaj i potrebne dokumentacije. Obrazac zahtjeva za smještaj, obrazac liječničke potvrde i popis potrebne dokumentacije koju je potrebno priložiti zahtjevu dostupni su na recepciji Doma u Zadru možete ih preuzeti i ovdje na stranici.