Ustroj

RAVNATELJ

ORGANIZACIJSKE JEDINICE

Unutarnji ustroj Doma uređuje se Pravilnikom u unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta. Djelatnost Doma odvija se kroz rad sljedećih odjela:

  • Odjel pojačane njege i brige o zdravlju
  • Odjel socijalnog rada, radne terapije i higijene prostora
  • Odjel administrativnih, računovodstvenih i poslova nabave
  • Odjel prehrane
  • Odjel tehničkih poslova, održavanja i vatrozaštite

 UPRAVNO VIJEĆE

POZIVI NA SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA:

Poziv 54. sjednica UV

Poziv 53. sjednica UV

Poziv 46. sjednica UV

Poziv 45. sjednica UV

Poziv 43. sjednica UV

Poziv 40. sjednica UV

Poziv 39. sjednica UV

Poziv 38. sjednica UV

Poziv 36. sjednica UV

Poziv 35. sjednica UV

Poziv 34. sjednica UV

Poziv 33. sjednica UV

Poziv 31. sjednica UV

Poziv 30. sjednica UV

Poziv 29. sjednica UV

Poziv 28. sjednica UV

Poziv 27. sjednica UV

Poziv 26. sjednica UV

Poziv 25. sjednica UV

Poziv 23. sjednica UV

Poziv 22. sjednica UV

Poziv 20. sjednica UV

Poziv 19. sjednica UV

Poziv 18. sjednica UV

Poziv 17. sjednica UV

Poziv 16. sjednica UV

Poziv 15. sjednica UV

Poziv 14. sjednica UV

Poziv 13. sjednica UV

Poziv 12. sjednica UV

Poziv 11. sjednica UV

Poziv 10. sjednica UV

Poziv 9. sjednica UV

Poziv 7. sjednica UV

Poziv 6. sjednica UV


STRUČNO VIJEĆE

Dom ima Stručno vijeće koje čine svi stručni radnici Doma.

Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju i Upravnom vijeću mišljenja i prijedloge utvrđene prema Zakonu o socijalnoj skrbi i Statutu Doma. 

Stručno vijeće uređuje način svog rada Poslovnikom o radu stručnog vijeća.